رئیس سازمان بورس دستور بازنگری مصوبه تعیین مصادیق اغواگری را صادر کرده است.

به گزارش رتبه آنلاین از بورس نیوز، پیرو مصوبه تعیین مصادیق اغوا و معاملات صوری از سوی سازمان بورس که با انتقادات فراوانی از سوی فعالان بازار سرمایه همراه شد، محمدعلی دهقان دهنوی رئیس سازمان بورس دستور بازنگری مصوبه تعیین مصادیق اغواگری را صادر کرده است.

بازنگری مصوبه تعیین مصادیق اغواگری