به گزارش رتبه آنلاین از اقتصاد روز، بازده دارایی ها در چهار بازار پول، سکه و طلا، ارز، بورس و مسکن در بازه بلندمدت ۴۰ساله به قرار زیر است:

۱-سپرده بانکی یکی از انتخابهای کم خطر برای افراد ریسک گریز است. اگرچه طی دوره مورد بررسی متوسط نرخ سود از متوسط نرخ تورم کمتر بوده، بنابراین سود حقیقی منفی است اما اگر با اغماض نرخ سود اسمی سپرده بانکی را را ۲۰ درصد در نظر بگیریم طی چهل سال سپرده اولیه ۱۴۶۹ برابر شده است یعنی اگر شخصی یک میلیون تومان سپرده بانکی در چهل سال پیش در بانک سپرده گذاری کرده و به آن دست نزده باشد (به سود هم سود تعلق بگیرد یا همان سود مرکب) در حال حاضر سپرده وی معادل ۱/۴۶۹ میلیارد تومان می باشد.

۲- قیمت سکه از ۴۲۰ تومان به ۱۰۴۰۰۰۰۰ تومان در تیر ماه ۹۹ رسیده است یعنی ۲۴۷۰۰ برابر شده است. البته قیمت سکه از دو عامل اصلی قیمت ارز و قیمت جهانی طلا و عامل فرعی تقاضا متاثر است و قیمت جهانی طلا هم طی چهل سال گذشته ۴ برابر شده است. بنابراین بخشی از رشد قیمت سکه مربوط به خارج است اما پیش بینی و انتخاب این سرمایه گذاری هم در بلندمدت و کوتاه مدت مهم است یعنی سرمایه گذاری یک میلیون تومانی در سکه طی چهل سال به ۲۴/۷ میلیارد تومان تبدیل شده است.

۳- دلار آمریکا از ۷ تومان (۱۰تومان)در چهل سال پیش به ۲۲هزار تومان در تیر ماه ۱۳۹۹ رسیده یعنی حدود ۳۲۰۰ برابر شده است ارزش فعلی سرمایه گذاری یک میلیون تومانی در این بازار ۳/۲ میلیارد تومان بوده است

۴- بورس تا سال ۱۳۶۸ غیر فعال بوده و با شاخص ۱۰۰ آغاز بکار کرده و در حال حاضر با رشد دیوانه وار از ابتدای سال ۹۹ به عدد ۱۷۵۳۰۰۰ واحد رسیده بنابراین ۱۷۵۰۰ برابر شده است سرمایه گذاری یک میلیونی در بورس طی این مدت بطور متوسط به ۱۷/۵ میلیارد تومان رسیده است

۵- زمین و مسکن و در اصطلاح کلی تر ملک طی این مدت ۴ یا ۵ رشد شدید یا شوک را تجربه کرده است به نحوی که قیمت آپارتمان در تهران از ۱۵۰۰ تومان در هر متر مربع به بیش از ۱۹ میلیون تومان در پایان بهار سال ۹۹ رسیده است یعنی حدود ۱۲۷۰۰ برابر رشد، اگر خانه ای به قیمت یک میلیون تومان میخریدید حالا پس از ۴۰ سال بطور متوسط ۱۲/۷ میلیارد تومان می ارزید رشد جمعیت بیشتر از دو برابر و‌ به دنبال آن افزایش تقاضا عامل اصلی رشد مسکن بوده است

بنابراین در بازه بلند مدت ۴۰ ساله، بازار سکه و طلا با بازده ۲۴۷۰۰ برابر در رتبه نخست، بورس با ۱۷۵۰۰ برابر بازده در رتبه دوم، مسکن با ۱۲۷۰۰ برابر بازده در رتبه سوم، ارز (دلار آمریکا) با ۳۲۰۰ برابر بازده در رتبه چهارم و سود بانکی با حدود ۱۵۰۰ برابر بازده در رتبه آخر قرار دارد.
البته سرمایه گذاران هوشمندی هم وجود دارند که با تبدیل به موقع دارایی ها (آربیتراژ) از یک بازار به بازار دیگر توانسته اند بیشترین بازدهی را کسب کنند.
طی همین مدت پول و در مفهوم کلی تر نقدینگی my هم بیش از ۱۰هزار برابر شده است.