دست دادن ملک عبدالله پادشاه اردن و حسن روحانی رئیس جمهور ایران درها را به روی گمانه زنی های بیشتر درباره فعال شدن روابط بین دو طرف در سایه توافق های اردن و ترکیه بر سر پرونده قدس باز کرد.

به گزارش صدا و سیما، روزنامۀ رأی الیوم در گزارشی آورده است: از شرایط دست دادن دو طرف و دیدار و جزئیات گفت و گوی آنها خبری در دست نیست اما همین که این اقدام در برابر دوربین رسانه ها انجام شده است از نظر ناظران، پیامی سیاسی از طرف اردن است مبنی بر این که توسعه روابط با ایران همچنان از گزینه های فراروی اردن است به ویژه اگر متحد سعودی امان همچنان نیازها را نادیده بگیرد.
محافل نزدیک به عاطف طراونه رئیس پارلمان اردن بیش از هر کس دیگر خوشحالند زیرا او قول داده بود از طریق پارلمان زمینه ایجاد روابط با ایران را مهیا کند.
یکی از اعضای مجلس نمایندگان اردن در گفت و گو با رای الیوم گفت سخنانی که بین روحانی و ملک عبدالله در استانبول رد و بدل شد حاوی پیام متنوع بودن گزینه های پیش روی اردن است.
ظاهرا روحانی خواستار پایان غیبت یک و نیم ساله سفیر امان و بازگشت او به تهران شده است تا کشورش دست کم برای همکاری در مورد مسئله قدس به کانال های رسمی دسترسی داشته باشد.
طرف اردنی نیز به نظر می رسد به ایجاد روزنه ای در دیوار سکوت با ایران اهمیت می دهد.
گفته می شود اولویت اردن حفظ سیاست کاهش تنش در جنوب سوریه به ویژه هنگام تشدید درگیری های نظامی است.