مطابق آمار رسمی که بانک مرکزی منتشر کرده، قیمت اقلام مصرفی ۵۰ تا ۳۷۰ درصد افزایش یافته است.