پنج‌شنبه 20 مرداد 1401
خانهاینفوگرافیایران دوازدهمین مصرف کننده نفت خام در دنیا

ایران دوازدهمین مصرف کننده نفت خام در دنیا

ایران دوازدهمین مصرف کننده نفت خام در دنیا

 

منبع: انجمن اقتصاددانان ایران

اخبار مرتبط

بیشترین بازدید