چهارشنبه 26 مرداد 1401
خانهاینفوگرافیایران از نظر آزادی_مطبوعات در سال ۲۰۱۷

ایران از نظر آزادی_مطبوعات در سال ۲۰۱۷

ایران ازنظر آزادی_مطبوعات در سال ۲۰۱۷، دربین ۱۸۰ کشور حائز رتبه ۱۶۵ شده است. باوجود صعود ۶ پله ای در طول دو سال، هنوز فضای مطبوعات باب ميل اهالي اين صنف نيست.

اخبار مرتبط

بیشترین بازدید