ایتالیا به همراه امارات متحده عربی و اسپانیا، بزرگترین خریدار ورق فولاد گرم ایران در سال ۲۰۱۶ بودند.

در سال ۲۰۱۶ میلادی، بر اساس داده‌های تجاری دوازده کشور «ایتالیا، امارات متحده عربی، اسپانیا، هند، عمان، پرتغال، لهستان، الجزایر، بلژیک، اردن، انگلستان و آلمان»، ایران در محموع ۴۸۴ هزار تن ورق فولاد گرم “با کد تعرفه ۷۲۰۸۳۹ و ذخامت کمتر از ۳میلیمتر” به ارزش ۱۶۰ میلیون دلار و میانگین بهای واحد ۳۳۱ دلار در تن به این کشورها صادر کرد.

در این سال ایتالیا با ۲۸۲ هزار تن واردات از ایران به ارزش ۸۸ میلیون دلار و سهم ۵۸درصدی  از کل این دوازده کشور، اولین واردکندنه این نوع ورق از این بود.

پس از ایتالیاف امارات متحده عربی و اسپانیا هر یک با ۵۷ هزار تن واردات به ارزش ۲۰ میلیون دلار قرار دارند.