شرکت آتیه داده پرداز خرید سهام خزانه را لغو کرد.
به گزارش رتبه آنلاین از بورس نیوز، شرکت آتیه داده پرداز از عدم انجام مراحل سهام خزانه خبر داد.

بر این اساس، این شرکت اعلام کرد، با توجه به محدودیت‌های قانونی موجود در زمان در اختیار داشتن سهام خزانه برای شرکت و همچنین در راستای رعایت صرفه و صلاح سهامداران، این شرکت انصراف خود از برنامه خرید سهام خزانه اعلامی را اعلام می‌کند.