در حالی که تحریم‌های جدید آمریکا سیستم بانکی و مبادلات ارزی کشور را هدف قرار داده است اما در اولین روز شروع معاملات بعد از تحریم آمریکا این نمادها روندی صعودی دارند.

به گزارش رتبه آنلاین از کارگر آنلاین | در حالی که پیش‌بینی می‌شد تحریم‌های جدید آمریکا در نمادهای بانکی و همچنین جو هیجانی این اخبار در بازار سهام تاثیر منفی داشته باشد اما در اولین روز شروع معاملات بازار سهام این هفته نمادهای بانکی از جمله وبصادر، وبملت و وتجارت روندی صعودی در پیش گرفته‌اند.