مدیر عامل سبدگردان سرمایه ایرانیان، بازار سرمایه را در بهار ۱۴۰۰ مطلوب پیش بینی کرد و گفت: برای فروردین و اردیبهشت و فصل مجامع، بازار مثبت خواهد بود.

به گزارش رتبه آنلاین و به نقل از سنا، مصطفی صفاری اظهار داشت: ۲۹ اسفند سود شرکت ها مشخص می شود و غالباً هم سودها دو تا سه برابر سال گذشته بوده است . بنابراین بعد از مشخص شدن سود، بازار  مانند درختی خواهد بود که به ثمردهی رسیده و آماده میوه چینی است .

به گفته مدیرعامل سبدگردان سرمایه ایرانیان، صنایع “صادرات محور” و شرکت های “سودمحور” در این میان از وضعیت مناسب تری برخوردارند .

صفاری همچنین با اشاره به طرح عرضه اوراق اختیار فروش تبعی حامی ۱۴۰۱ که از امروز اجرایی شد، اظهار داشت: این طرح در آرامش بخشی به سهامداران جزء که سرمایه ای کمتر از ۱۰ میلیون تومان دارند و تعداد آنها به حدود ۴ میلیون نفر می رسد، اثربخش ارزیابی می شود.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: طرح حامی در نگهداری سهام و عدم فروش آن موفق عمل می کند و از نگاه من بازار نیز بیش از ۲۵ درصد در این دو ماه  رشد می کند و در این صورت  این طرح هزینه ای هم در بر نخواهد داشت .