اوراق اختیار فروش راهی برای بازگشت به بازار نرمال

کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه اجرای فروش اوراق اختیار در حال حاضر بهترین راهکار است، گفت: باید از همه ابزار‌ها در شرایط فعلی بازار استفاده کنیم.

به گزارش رتبه آنلاین، کامیار فراهانی در گفت‌وگو با بورس نیوز درباره پیشنهاد عرضه اوراق اختیار فروش اظهار کرد: پیشنهاد اوراق اختیار فروش را ارائه کردم، اما هنوز جواب قانع کننده‌ای در رد اجرای این موضوع نشنیدم.

کارشناس بازار سرمایه افزود: سهامدار عمده بر روی هر قیمتی که سهام ارزش دارد، اختیار فروش صادر کند.

وی با اشاره به برخی از انتقاد‌ها به این پیشنهاد گفت: عده‌ای بیان می‌کنند با اجرای این پیشنهاد بیت‌المال از بین می‌رود اما؛ این در حالی است که در حال حاضر بیت‌المال در حال از بین رفتن بوده که با اجرای این پیشنهاد این هدر رفت کمتر خواهد بود.

فراهانی با بیان اینکه انتقاد دیگر به نبود زیرساخت در کشور است بیان کرد: می‌توان معاملات ثانویه آن با تاخیر یک ماهه صورت گیرد و در این مدت زمان زیرساخت ایجاد شود.

وی ادامه داد: به دلیل تغییرات کارمزد‌ها در صندوق توسعه صورت گرفت، کارگزار‌ها باید مبلغی به صندوق واریز کنند به همین دلیل صندوق سال آینده چند هزار میلیارد تومان عایدی دارد که می‌توانیم از محل این صندوق اوراق اختیار فروش صادر کنیم.

کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر اینکه زیرساخت لازم برای اجرا وجود دارد، خاطرنشان کرد: در حال حاضر حجم زیادی از اختیار خرید در حال معامله بوده و نبود زیرساخت بهانه‌ای بیش نیست.

فراهانی درباره اینکه آیا این پیشنهاد در کوتاه مدت پاسخگو است؟ تصریح کرد: می‌توانیم ادعا کنیم کاری که در بضاعت بود را انجام دادیم و اگر فردی مدعی ضرر و زیان شد می‌توانیم بگوییم چرا اختیاری خریداری نکردید.

وی اظهار کرد: با توضیح و شفاف سازی توسط رسانه‌ها باید این موضوع برای سهامداران روشن شود.

کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه اجرای فروش اوراق اختیار در حال حاضر بهترین راهکار است، گفت: باید از همه ابزار‌ها در این شرایط بازار استفاده کنیم، اما اینکه استقبال صورت می‌گیرد یا خیر را نمی‌توان پیش‌بینی کرد.

فراهانی تاکید کرد: برخی از سهم‌ها ارزش ندارند به همین دلیل اصرار دارم که سهامدار عمده در قیمتی که ارزش دارد اختیار فروش بگذارد.

وی با بیان اینکه در کوتاه مدت با چند مشکل مواجه هستیم بیان کرد: در حال حاضر ترس بر برخی غلبه کرده و این اختیار فروش حالت بیمه‌ای برای آن‌ها دارد و می‌تواند به حالت نرمال برگردیم.

کارشناس بازار سرمایه درباره اینکه آیا سهامدار عمده با انتشار اختیار فروش موافق هستند، گفت: در حال حاضر سهامداران عمده روزانه چند هزار میلیارد تومان سهم خریداری می‌کنند در حالی که می‌توانند این هزینه را انجام ندهند و به جای آن اختیار فروش صادر کنند و سال آینده با قیمتی که تمایل دارند خریداری کنند.

فراهانی با بیان اینکه به دلیل کم بودن شناخت تاکنون حقوقی‌ها آن را اجرا نکردند، تصریح کرد: همیشه به دنبال راهکار‌های کوتامدت هستیم و به دنبال حل مشکل به صورت بنیادین نیستیم.