شرایط قیمت‌گذاری عرضه‌های اولیه با استاندارد‌های جهانی فاصله دارد

عضو شورای عالی بورس گفت: شرایط قیمت‌گذاری عرضه‌های اولیه و سازوکار ارکان در کشور کمی با استاندارد‌های جهانی فاصله دارد به طوری که نوسانات بازار نیز بیش از استاندارد‌های جهانی است.

به گزارش رتبه آنلاین، سعید اسلامی بیدگلی در گفت‌وگو با بورس نیوز  درباره قیمت عرضه های اولیه اظهار کرد: تغییرات قیمت در مورد عرضه‌های اولیه البته متاثر از شرایط بازار هم بوده و بسیاری از عرضه‌ها در شرایطی قیمت‌گذاری شدند که بازار رو به رشد بوده و انتظارات رشدی در بازار روبه رو بوده است.

عضو شورای عالی بورس افزود: در شرایط فعلی که بازار با رکود مواجه شده طبیعتا این سهم‌ها نیز همانند سایر سهم‌ها با حجم تقاضای فروش مواجه هستند.

وی گفت: برخی از موضوعاتی که به آن خطای قیمت‌گذاری می‌گوییم ناشی از روند بازار و انتظاراتی است که وجود دارد.

اسلامی بیدگلی بیان کرد: شرایط قیمت‌گذاری عرضه‌های اولیه و سازوکار ارکان در کشور کمی با استاندارد‌های جهانی فاصله دارد به طوری که نوسانات بازار نیز بیش از استاندارد‌های جهانی به ویژه در ۱۵ ماه گذشته بوده است.

عضو شورای عالی بورس خاطرنشان کرد: نهاد‌هایی که اقدام به قیمت‌گذاری در بازار کشور می‌کنند نهاد‌های به نسبت توسعه یافته بازار کشور هستند.

وی تصریح کرد: البته با تغییر برخی سازوکار‌ها می‌توانیم به فرایند بهتری در قیمت‌گذاری برسیم و حتی این سازوکار‌ها در مورد فعالیت کشف قیمت و چگونگی عرضه‌های اولیه وجود دارد.

اسلامی بیدگلی تاکید کرد: زمانی که عرضه اولیه را همزمان به میلیون‌ها نفر عرضه می‌کنید روی سازوکار بازار تاثیرگذار است.

عضو شورای عالی بورس افزود: اگر شرایط بازار به مدار مثبت برگردد مجددا عرضه‌های اولیه رونق خواهند گرفت، اما اینکه تمایل کمتری به عرضه‌های اولیه وجود دارد به دلیل شرایط بازار است و بازگشتن اعتماد به مجموعه اقتصاد کشور در سطح بالاتر و بازار سرمایه در سطح پایین‌تر وبا از بین رفتن ابهامات، چشم انداز بازار بهتر خواهد شد.