بورس نمایه

در جلسه شورای عالی بورس، دو عضو هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار انتخاب شدند.

به گزارش رتبه آنلاین از مشرق، در جلسه شب گذشته (سه شنبه) شورای عالی بورس، دو عضو هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار انتخاب شدند.

محسن خدابخش، عضو هیات مدیره و معاونت نظارت بر ناشران و بورس ها و مصطفی بهشتی سرشت، معاون اجرایی و عضو هیات مدیره سازمان بورس شدند.