صدرنشینان بهارستان سوگند یاد کردند

مراسم تحلیف اعضای هیأت رئیسه جدید مجلس دهم برگزار شد و منتخبان سوگند یاد کردند.

انتخابات هیأت رئیسه جدیدمجلس شورای اسلامی برای سومین سال فعالیت مجلس دهم مهمترین دستور کار نشست علنی صبح امروز (چهارشنبه) پارلمان بود.
علی لاریجانی به عنوان رئیس، مسعود پزشکیان و علی مطهری به عنوان نواب اول و دوم، محمدعلی وکیلی، سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی، علی اصغر یوسف نژاد، علیرضا رحیمی،احمد امیرآبادی فراهانی و اکبر رنجبرزاده به عنوان دبیران هیأت رئیسه مجلس و همچنین اسدالله عباسی، بهروز نعمتی و محمد آشوری تازیانی به عنوان ناظران هیأت رئیسه جدید مجلس انتخاب شدند.
پس از برگزاری انتخابات هیأت رئیسه، مراسم تحلیف ۱۲ عضو این هیأت طبق آیین نامه داخلی برگزار شد و اعضای منتخب متن ذیل را قرائت و سوگند یاد کردند:
«من به عنوان عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در برابر قرآن مجید به خداوند قادر متعال سوگند یاد می کنم که حداکثر توان خود را برای اجرای آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی با مراعات بی طرفی کامل در انجام وظایف به کار گیرم و از هر گونه اقدام مخالف آئین نامه اجتناب نمایم»