امید بازار به سبزپوشی با ورود سنگین حقوقی‌ها به فلزات اساسی و بانکی‌ها در معاملات بورس امروز

افراد حقیقی امروز هزار و ۸۰۰میلیارد تومان از بازار سهام خارج کردند که بیشترین خروج پول حقیقی از بورس یا فرابورس مربوط به گروه فلزات اساسی و همچنین سهام فولاد بود.

به گزارش رتبه آنلاین از اقتصادآنلاین ، حقوقی‌ها حدود هزار و ۸۰۰میلیارد تومان وارد بازار سهام کردند.

ارزش کل معاملات خرد شش هزار میلیارد تومان بود، اشخاص حقوقی ۴۱درصد یعنی حدود دو هزار و ۵۰۰میلیارد تومان سهام خریدند و مازاد خریدشان ۳۰درصد از کل معاملات شد.

بیشترین تزریق پول حقوقی به بورس و فرابورس در سه گروه «فلزات اساسی»، «بانک‌ها و موسسات اعتباری» و «خودرو و ساخت قطعات» رقم خورد در حالی که برآیند معاملات گروه‌های «خرده فروشی» و «استخراج نفت گاز و خدمات جانبی» به نفع حقیقی‌ها تمام شد.

سه نماد «فولاد»، «فملی» و «وبصادر» لقب بیشترین افزایش سهام حقوقی را به خود اختصاص دادند، توجه حقیقی‌ها نیز بیشتر به «ونیروح»، «ومعلم» و «افق» معطوف بود.

مالکیت حقوقی در ترکیب سهامداری شرکت فولاد مبارکه اصفهان معادل ۳۲۵میلیارد تومان افزایش یافت و از سوی دیگر سهامداران حقیقی حق تقدم سهام سرمایه گذاری نیرو با برتری ۹میلیارد تومانی ابتکار عمل را در دست گرفتند.

امروز افزایش سهام حقیقی‌ها در ۱۸نماد و افزایش سهام حقوقی‌ها در ۱۱۲نماد به بیش از یک میلیارد تومان رسید که جمع تغییر مالکیت دسته اول ۵۰میلیارد تومان و تغییر مالکیت دسته دوم هزار و ۸۰۰میلیارد تومان بود.

ورود پول حقیقی به بورس 99.08.05

تغییر مالکیت سهام 99.08.05

 

  • سهام
  • بورس
  • فرابورس
  • ارزش معاملات
  • بورس امروز
  • وضعیت بازار بورس
  • هانا پاکمند