املاک تملیکی

بانک خاورمیانه از تاریخ ۱۴/۰۷/۹۹ لغایت ۲۴/۰۷/۹۹ مزایده برگزار می‌کند.

به گزارش رتبه آنلاین از بورس نیوز، بانک خاورمیانه از برگزاری مزایده خبر داد.

بر اساس این گزارش، این شرکت اعلام کرد، املاک تملیکی را از طریق مزایده عمومی و به صورت نقد واگذار کند.

املاک تملیکی