علی‌اسدی درخصوص شیوع اختلالات روانپزشکی، گفت: شیوع اختلالات بر اساس پیمایش‌های ملی بالای ۲۳ درصد است و بالاترین اختلال روانپزشکی در کشور اختلال افسردگی است و پس از آن اختلالات اضطرابی در رتبه بعد قرار دارد. اختلالات افسردگی به تنهایی ۱۲.۷ درصد و اختلالات اضطرابی حدود ۱۵ درصد است.

به گزارش رتبه آنلاین از رویداد ایران، معاون دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت با اشاره به اینکه احتمالا در بحران کرونا آمار اختلالات روانپزشکی افزایش یافته است، اظهار کرد: این اختلالات بیشتر خواهد شد؛ اما مستند تحقیق شده‌ای برای آن وجود ندارد. اما قطع به یقین کسانیکه زمینه اختلالات روانپزشکی داشتند و یا تحت درمان بودند طبیعتا با شیوع کرونا علائم شدیدتری تجربه کردند. این موضوع با توجه به استرس و فشار ناشی از کرونا طبیعی است و دور از انتظار ما نبود.