چهارشنبه 26 مرداد 1401
خانهخبرخواندنی‌هاافزایش 7میلیونی قیمت خودرو از کارخانه تا بازار طبیعی نیست

افزایش 7میلیونی قیمت خودرو از کارخانه تا بازار طبیعی نیست

رضا شیوا: از درب کارخانه تا بازار مصرف، افزایش 400هزار تومانی قیمت خودرو طبیعی است اما افزایش هفت میلیون تومانی برخی خودروها مثل رنو ساندرو در چارچوب مقررات و دستورالعمل تنظیمی ما نیست. فقط در مورد خودروهای زیر 45 میلیون تومان اجازه ورود داریم.

اخبار مرتبط

بیشترین بازدید