افزایش سود نماد «فملی» در بورس

 نماد «فملی» در گزارش جدیدی سود هر سهم خود را به ۱۱۹۷ ریال افزایش داد.

به گزارش رتبه آنلاین از دنیای بورس، شرکت ملی مس برای نماد «فملی» در بورس پیش‌بینی جدید داد.

نماد «فملی» در گزارش جدیدی سود هر سهم خود را به  ۱۱۹۷ ریال افزایش داد.

این مفروضات با دلار ۲۲ و مس ۷۷۰۰ دلار پیش بینی شده است.