افزایش سرمایه 3 شرکت بورسی

افزایش سرمایه ۳ شرکت بورسی اعلام شد.

به گزارش رتبه آنلاین، اقتصادنیوز به نقل از کدال، جدیدترین افزایش سرمایه ها برای نمادهای خبهمن، دماوند و ثشرق اعلام شد:

خبهمن در زیر مجموعه ها شفاف سازی میکند: افزایش سرمایه شرکت بهمن موتور.  شرح رویداد افزایش سرمایه شرکت بهمن موتور از مبلغ ۴۰۰۰ میلیارد ریال به ۶۵۰۰ میلیارد ریال ازمحل مطالبات حال شده، ثبت گردید.

افزایش سرمایه ۷۳۳ درصدی دماوند مورد تایید حسابرس قرار گرفت.

ثشرق ثبت کرد: با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-99A-061 مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱  بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵  افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۹۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۱,۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ ۲۰۰۰۰۰ میلیون ریال ، ) در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.