افزایش سرمایه کدام نمادها به تایید رسید؟

بر اساس آگهی منتشر شده در سامانه کُدال، افزایش سرمایه نفت سپاهان و سرمایه‌گذاری سبحان و داروسازی دانا تایید شد. همچنین افزایش سرمایه شرکت‌های صنایع تجهیزات نفت و لیزینگ ایران به تایید حسابرس رسید.

به گزارش رتبه آنلاین از تجارت‌نیوز، شرکت‌های نفت سپاهان و سرمایه‌گذاری سبحان و داروسازی دانا افزایش سرمایه تایید شده دارند. همچنین حسابرس و بازرس قانونی پبشنهاد افزایش سرمایه شرکت‌های صنایع تجهیزات نفت و لیزینگ ایران را به سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کردند.

شرکت سرمایه‌گذاری سبحان (نماد وسبحان) از مبلع ۱۳۰ میلیارد تومان به مبلغ ۳۹۰ میلیارد تومان افزایش سرمایه دارد.

شرکت نفت سپاهان با عنایت به مجوز افزایش سرمایه، بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲ اسفند ۹۹ افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۶ میلیارد به مبلغ ۹۵۰ میلیارد تومان، از محل سود انباشته، در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسید.

آگهی ثبت افزایش سرمایه نماد ددانا از مبلغ ۸۰ میلیارد به مبلغ ۲۴۰ میلیارد تومان در سامانه کُدال ثبت شد.

 

 

اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره درباره افزایش سرمایه شرکت صنایع تجهیزات نفت از مبلغ ۴۴ میلیارد به مبلغ ۱۲۰ میلیارد از محل مطالبات حاصل شده سهامداران و آورده نقدی به منظور سرمایه‌گذاری در شرکت‌های فرعی، اصلاح ساختار مالی ارئه شد.

در شرکت لیزینگ ایران افزایش سرمایه از مبلغ ۶۰ میلیارد به مبلغ ۴۰۰ میلیارد تومان از محل آورده نقدی به تایید حسابرس رسید.

بدیهی است انجام افزایش سرمایه صنایع تجهیزات نفت و لیزینگ ایران منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده است.