شرکت پرحاشیه بورسی که مجوز افزایش سرمایه ۱۱۱۵ درصدی از محل تجدید ارزیابی را اخذ کرده بود با اطلاعیه تکمیلی، میزان تامین مالی را به ۱۷۱۳ درصد تعدیل کرد.

به گزارش پایگاه خبری رتبه آنلاین و به نقل از بورس پرس، شرکت آذرآب که مجوز افزایش سرمایه ۱۱۱۵ درصدی از محل تجدید ارزیابی دارایی ها را برای اصلاح ساختار مالی از سازمان بورس گرفت در این خصوص اطلاعیه ای تکمیلی منتشر کرد.

براین اساس، سرمایه فعلی “فاذر” در مجوز قبلی از ۱۰۰ میلیارد تومان به ۱٫۲ هزار میلیارد تومان می رسید اما در اطلاعیه تکمیلی با تعدیل مجوز، سرمایه فعلی به ۱٫۸ هزار میلیارد تومان معادل ۱۷۱۳ درصد از محل تجدید ارزیابی می رسد.