نرخ تورم در سوئد و نروژ کاهش یافت.

به گزارش رتبه آنلاین، ایسنا به نقل از تریدینگ اکونومیکس، در ۱۲ ماه منتهی به ماه سپتامبر، نرخ تورم سوئد با ۰.۱ درصد کاهش نسبت به مدت مشابه ماه قبل به ۱.۵ درصد رسید. این نرخ تورم که ۰.۲ درصد کمتر از پیش‌بینی‌های قبلی است، یکی از کمترین نرخ های تورم دوازده ماهه ثبت شده در سوئد از سال ۲۰۱۷ تاکنون محسوب می‌شود.

در بین بخش‌های مختلف، تورم بخش لوازم منزل بدون تغییر نسبت به ماه قبل در سطح ۲.۴ درصد باقی مانده است، تورم رستوران و هتلداری از ۲.۳ درصد در ماه اوت به ۲.۹ درصد در ماه سپتامبر رسیده است و تورم مواد غذایی و نوشیدنی در سطح ۱.۹ درصد ثابت باقی مانده است. از سوی دیگر تورم در بخش حمل و نقل از ۲.۵ درصد به ۲.۱ درصد کاهش پیدا کرده است.

تورم ماهانه سوئد نیز ۰.۵ درصد اندازه‌گیری شده است که مشابه رقم ثبت شده در ماه اوت است. متوسط نرخ تورم سوئد در بازه زمانی ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۹ معادل ۳.۴۸ درصد بوده است که بالاترین تورم ثبت شده مربوط به اکتبر ۱۹۸۰ با ۱۵.۵ درصد و کمترین نرخ ثبت شده نیز مربوط به سپتامبر ۲۰۰۹ با منفی ۱.۶ درصد بوده است.

از سوی دیگر نرخ تورم نروژ در دوازده ماه منتهی به سپتامبر ۲۰۱۹ به ۱.۵ درصد کاهش یافت که از نوامبر ۲۰۱۷ تاکنون بی سابقه بوده است. این نرخ تورم که ۰.۲ درصد کمتر از پیش بینی‌های قبلی و ۰.۱ درصد کمتر از ماه قبل بوده است، بیش از همه تحت تأثیر کاهش تورم بخش مسکن قرار گرفته است که تورم آن از ۰.۳ درصد در ماه اوت به ۰.۱ درصد در ماه سپتامبر کاهش پیدا کرده است.

در بین سایر بخش‌های تورمی، تورم بخش فرهنگی از ۴.۲ درصد به ۳.۱ درصد و بخش رستوران و هتل داری از ۲.۳ درصد به ۱.۴ درصد کاهش یافته است. از سوی دیگر اما نرخ تورم در بخش حمل و نقل از ۳ درصد به ۳.۲ درصد و در بخش تعمیر و نگهداری از ۱.۸ درصد به ۲.۶ درصد افزایش پیدا کرده است.

هسته تورمی که تورم بخش انرژی و مواد غذایی را به دلیل نوسانات بالای قیمت در آنها در نظر نمی‌گیرد در ماه سپتامبر به ۲.۲ درصد افزایش یافته است. متوسط نرخ تورم نروژ در بازه زمانی ۱۹۵۰ تا ۲۰۱۹ معادل ۴.۵۸ درصد بوده است که بالاترین تورم ثبت شده مربوط به ژوئن ۱۹۵۱ با ۱۸.۹ درصد و کمترین تورم نیز مربوط به ژانویه ۲۰۰۴ با منفی ۱.۸ درصد بوده است.

از سوی دیگر نرخ تورم در دیگر کشور اروپای شمالی یعنی دانمارک افزایشی بوده است و تورم سالانه این کشور تا پایان ماه سپتامبر با ۰.۱ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه ماه قبل به ۰.۵ درصد رسیده است. این نرخ تورم بیش از همه تحت تأثیر افزایش نرخ تورم بخش رستوران و هتلداری قرار گرفته است که تورم آن از منفی ۱.۲ درصد در ماه اوت به ۱.۹ درصد در ماه سپتامبر افزایش پیدا کرده است. نرخ تورم بخش سلامت نیز از ۱.۴ درصد به ۱.۶ درصد رسیده است.

نرخ تورم ماهانه دانمارک در ماه سپتامبر به ۰.۲ درصد کاهش پیدا کرده است. متوسط نرخ تورم دانمارک در بازه زمانی ۱۹۸۱ تا ۲۰۱۹ معادل ۲.۸۷ درصد بوده است که بالاترین تورم ثبت شده مربوط به ژوئن ۱۹۸۱ با ۱۳ درصد و کمترین تورم نیز مربوط به ژانویه ۲۰۱۵ با منفی ۰.۱ درصد بوده است.