نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷ به ۸.۰ درصد رسیده که نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۶، کمتر از یک درصد (۹ دهم درصد) بیشتر شده است.