بورس

شاخص‌های اصلی بازارهای بورس کشورهای اروپایی فعالیت امروز خود را با روند نزولی آغاز کردند.

به گزارش رتبه آنلاین از بازار، شاخص‌های اصلی بازارهای بورس کشورهای اروپایی امروز چهارشنبه ۲۱ اکتبر ۲۰۲۰ فعالیت خود را با روند نزولی آغاز کردند.

در این راستا، شاخص «یورو استوکس ۶۰۰» با ۰.۴ درصد کاهش در سطح ۳۶۴ واحد قرار گرفت.

شاخص «دکس ۳۰» بورس آلمان با افت ۰.۴ درصدی به ۱۲.۶۸۱ واحد و شاخص «فوتسی ۱۰۰» بورس لندن نیز با ۰.۵ درصد سقوط به ۵.۸۶۰ واحد نزول کردند. بورس «ایبکس ۳۵» اسپانیا نیز بدون تغییر خاصی در سطح ۶.۹۲۹ واحد باقی ماند.

از سوی دیگر، شاخص «کک ۴۰» بورس فرانسه با ۰.۴ درصد کاهش به ۴.۹۰۹ واحد و شاخص «ام‌آی‌بی ۳۰» بورس ایتالیا نیز با ریزش ۰.۴ درصدی به ۱۹.۴۰۶ واحد سقوط کردند.

گفتنی است برابری یورو/ دلار نیز در سطح ۱.۱۸۵۵ واحد قرار گرفت.