یکشنبه 27 خرداد 1403
خانهاسلایدر اصلیاعلام بهره وری کل شرکت های سرمایه گذاری

اعلام بهره وری کل شرکت های سرمایه گذاری

بهره وری کل عوامل 84 شرکت سرمایه گذاری کشور اندازه گیری و منتشر شد.

به گزارش رتیه آنلاین، در قالب هشتمین جشنواره ملی بهره وری یکی از گروه هایی که مورد ارزیابی داوران جشنواره قرارگرفته شرکت های سرمایه گذاری بوده است. دراین ارزیابی 84 شرکت با ارایه اطلاعات، خود را در معرض ارزیابی داوران قرار داده اند. طبق نتایج حاصل از این داوری بهره وری کل عوامل برای گروه شرکت های سرمایه گذاری پس از رشد قابل قبول از سال 1389 تا 1392 ، در سال های 1393 و 1394 با افت مواجه شده است.

بهره وری کل عوامل از نسبت ارزش افزوده بر ترکیب وزنی نهاده های نيروی کار و سرمايه مورد استفاده در سازمان حاصل می شود که در این ارزیابی با روش کندریک انجام شده است.. این روش نشان دهنده این است که به ازای هزینه نیروی انسانی و هزینه سرمایه پرداخت شده در سازمان چه میزان ارزش افزوده ایجاد شده است. در این روش از ضریب کشش نیروی انسانی و سرمایه در تولید ارزش افزوده استفاده شده است و ضریب تاثیر این دو عامل یکسان در نظر گرفته نشده است.

 

بهره وری کل عوامل به روش کندریک به مقدار ثابت سال 1383
عنوان / سال899091929394
 سرمایه گذاری توسعه آذربايجان139.386.776.3217.1247.6264.2
سرمایه گذاری توسعه ملي931.110821456112781439264.6
سرمایه گذاری  سپه388.8728.7927.1153625581709
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگي کشوری165414111725541074306738
سرمایه گذاری پارس آريان12242351233732223377827.8
سرمایه گذاری نيروگاهي ايران-سنا420.5794.8957.337115302109.2
ميانگين گروه سرمایه گذاری476.9658878.2229116861053

 

سال 92 رکورددار بهره وری سرمایه گذاری ها

بهره وری کل عوامل که از نسبت ارزش افزوده بر ترکیب وزنی نهاده های نيروی کار و سرمايه مورد استفاده در سازمان حاصل می شود، در شش ساله 1389 تا 1394 با یک افت و خیز همراه بوده است.

نسبت بهره وری کل به صورت میانگین برای 84 شرکت سرمایه گذاری مورد ارزیابی پس از یک دوره صعودی از سال 1393 کاهش یافته است. درحالی که این نسبت به مقدار ثابت سال 1383 در سال 89 برای کل گروه شرکت های سرمایه گذاری 476.9 بوده در سال 1390 به 658 رسیده است. این روند رشد در سال 1391 نیز ادامه یافته و این نسبت را به 878.2 رسانده است. اما نقطه اوج بهره وری عوامل برای این گروه در سال 1392 رقم خورده و رقم 2291 را تجربه کرده است.

ولی این روند صعودی از سال 1393 متوقف و رو به نزول گذاشته است به طوری که نسبت بهره وری کل برای سرمایه گذاری ها به 1686 و در سال 1394 با کاهش بیشتر به 1053 رسیده است.

 

درصد تغییرات بهره وری کل عوامل به روش کندریک نسبت به سال پایه 1389(سال 89=100)

عنوان / سال899091929394
 سرمایه گذاری توسعه آذربايجان10062.254.8155.8177.7189.7
سرمایه گذاری توسعه ملي100116.2156.41211.3154.628.4
سرمایه گذاری  سپه100187.4238.5395.1658439.6
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگي کشوری10085.3104.3327.1449.2407.4
سرمایه گذاری پارس آريان100192.1190.9263.2275.967.6
سرمایه گذاری نيروگاهي ايران-سنا100189227.6882.41260.826
ميانگين گروه سرمایه گذاری100138184.1480.4353.5220.8

 

تغییرات بهره وری کل در شش سال

با لحاظ کردن 1389 به عنوان سال پایه، بهره وری کل عوامل در سال 1390 با رشد 138 درصدی مواجه شده است. رقمی که در سال 1391 به 184.1 درصد می رسد. میزان تغییر این نسبت در سال 1392 با بهبود قابل توجهی همراه شده به گونه ای که درمقایسه با سال 1389 این نسبت 480.4 درصد بهبود یافته است. اما همانگونه که دربررسی نسبت های بهره وری کل عوامل آمد از سال 1393 این نسبت برای شرکت های سرمایه گذاری مورد بررسی رو به کاهش گذاشته است. دراین سال این شاخص با 353.5 درصد رشد درمقایسه با سال 89 روبرو شده که نسبت به سال های قبل کمتر است. در سال 1394 نیز شاهد کمترشدن میزان تغییر بهره وری کل عوامل هستیم به طوری که 220.8 درصد بهبود یافته است. بدین ترتیب کمترین تغییر این شاخص در سال 1390 اتفاق افتاده و بیشترین تغییر نیز مربوط به سال 1392 است.

 

 84 شرکت سرمایه گذاری مورد ارزیابی

1.نیرو سرمایه 2.الک 3.پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان 4.تجارت آریا گستر ایرانیان نوید 5.توسعه تجارت بین الملل زرین پرشیا امید 6.توسعه سرمایه رادین 7.توسعه سرمایه رسا 8.تکادو 9.حفیظ سامانه 10.سرمايه گذاري آتيه دماوند 11.سرمايه گذاري البرز 12.سرمايه گذاري انديشه محوران 13.سرمايه گذاري بانک كار آفرين 14.سرمايه گذاري بهمن 15.سرمايه گذاري بوعلي 16.سرمايه گذاري پارس توشه 17.سرمايه گذاري تبار ثامن 18.سرمايه گذاري توسعه آذربايجان 19.سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران 20.سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات 21.سرمايه گذاري توسعه ملي 22.سرمايه گذاري چشم انداز توسعه شمال 23.سرمايه گذاري ساختمان ايران  24.سرمايه گذاري سايپا 25.سرمايه گذاري سپه 26.سرمايه گذاري سمند 27.سرمايه گذاري سيراف 28.سرمايه گذاري شاهد 29.سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري 30.سرمايه گذاري صنعت بيمه 31.سرمايه گذاري صنعت ومعدن 32.سرمايه گذاري غدير 33.سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر ايران 34.سرمايه گذاري گروه صنعتي رنا 35.سرمايه گذاري معيار صنعت پارس 36.سرمايه گذاري ملت 37.سرمايه گذاري ملي ايران 38.سرمايه گذاري نيرو 39.سرمايه گذاري هامون کيش 40.سرمایه گداری مفتاح 41.سرمایه گذاری آتیه پارسیس پارس 42.سرمایه گذاری آوین 43.سرمایه گذاری ارشک 44.سرمایه گذاری استان گلستان 45.سرمایه گذاری اعتصام 46.سرمایه گذاری اعتلاء البرز 47.سرمایه گذاری اعتماد جم 48.سرمایه گذاری اقتصاد نوین 49.سرمایه گذاری ایرانیان 50.سرمایه گذاری ایساتیس پویا 51.سرمایه گذاری پارس آریان 52.سرمایه گذاری تدبیر ایرانیان 53.سرمایه گذاری توسعه معادن کوثر 54.سرمایه گذاری توسعه نور دنا 55.سرمایه گذاری دارویی تامین 56.سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي 57.سرمایه گذاری توسعه و عمران استان اردبیل-سبلان سبز 58.سرمایه گذاری دانایان پارس 59.سرمایه گذاری زرین پرشیا 60.سرمایه گذاری سامان ایرانیان 61.سرمایه گذاری سایه گستر سرمایه 62.سرمایه گذاری سروش یاران 63.سرمایه گذاری سعدی 64.سرمایه گذاری سهند 65.سرمایه گذاری سیمان سپاهان 66.سرمایه گذاری سیمان کرمان 67.سرمایه گذاری صنعت بیمه 68.سرمایه گذاری گنجینه سازان آتی 69.سرمایه گذاری مانا نوین 70.سرمایه گذاری مس سرچشمه 71.سرمایه گذاری مسکن الوند 72.سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین 73.سرمایه گذاری نیروگاهی ایران-سنا 74.سرمایه گذاری هامون سپاهان 75.سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان 76.سرمایه گذاری وثوق امین 77.صنایع برق و انرژی صبا 78.صنعتی و سرمایه گذاری سپنتا 79.گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو 80.گسترش سرمایه گذاری ایرانیان 81.مديريت سرمايه گذاري اميد 82.مدیریت توسعه گوهران امید 83.نگارنصرسهم 84.سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها

 

اخبار مرتبط

بیشترین بازدید