به گزارش رتبه آنلاین از چمدان، مجتبی کریمی گفت: اعتبار گذرنامه و یا پاسپورت هر کشوری به عوامل مختلفی بستگی دارد. موسسات مختلف خبری، نظرسنجی و اعتبار سنجی اعتبار گذرنامه را از منظرهای مختلف بررسی می‌کنند. برخی معتقدند که اعتبار گذرنامه به وجود تعداد قرارداد لغو روادید با کشورهای دیگر و به امکان سفر   بدون دریافت روادید به کشورهای بیشتر  وابسته است. برخی ملاحظات دیگری را در اعتبار گذرنامه لحاظ می‌کنند. مانند سفر تعداد متخصصان و همچنین تعداد افراد با سواد و فرهیخته‌ای که با آن گذرنامه سفر می‌کنند. میزان دانشجویان و فرصت‌های شغلی و همچنین رعایت هنجارها و احترام به قوانین کشورهای دیگر و در نتیجه بالا رفتن سطح احترام اتباع کشورهای دیگر به اتباع کشور مبدا.

وی ادامه داد: برایند موارد فوق به عنوان اعتبار پاسپورت  مطرح می‌شود. پس اگر بخواهیم یک جانبه مانند برخی از موسسات نظرسنجی نگاه کنیم کار درستی نکرده‌ایم. علاوه بر این در چند سال گذشته چند کشور به لیست کشورهایی که با آنها لغو روادید داشته‌ایم اضافه شده است ولی هنوز هم در سایت‌های نظرسنجی این اعتبار تغییر زیادی پیدا نکرده است.

رئیس اداره گذرنامه و روادید وزارت امور خارجه گفت: باید به این فکر کرد که برای بالا بردن اعتبار گذرنامه مشارکت تک تک افراد کشور و دولتمردان لازم است دولتمردان از آن جهت که در مذاکره با کشورهای دیگر این امکان را فراهم کنند و مردم از این جهت که با حفظ نزاکت و پرستیژ ملی در نگهداری این اعتبار و ارتقا آن کوشا باشند.

رده بندی قدرت پاسپورت در سال 2017

جدول کامل رده بندی قدرت پاسپورت کشورها در سال ۲۰۱۸ بر اساس شاخص گذرنامه هنلی

کریمی با بیان اینکه برخی اوقات افراد زیادی از یک کشور به سفر می‌روند ولی تنها برخی از آنها هنجارها را رعایت نمی‌کنند اما همین افراد موجب می‌شوند که دیدگاه کشور مقصد نسبت به اتباع کشور مبدا عوض شود گفت: با بهم خوردن قرارداد لغو روادید اعتبار گذرنامه نزد آنها کم شود. بنابراین اعتبار گذرنامه به پارامترهای زیادی بستگی دارد که یکی از آنها میزان سفر به کشورهای مختلف است.