شرکت آهن و فولاد ارفع قرارداد منعقد کرد.

به گزارش رتبه آنلاین از بورس نیوز، شرکت آهن و فولاد ارفع از انعقاد قرارداد مهم خبر داد.

براساس این گزارش، این شرکت اعلام کرد، باتوجه به مصوبه هیات مدیره سرمایه گذاری در سهام سایر شرکت‌های بورسی و فرابورسی از طریق شرکت‌های سبدگردان صورت خواهد پذیرفت که تاریخ شروع قرارداد‌ها از ابتدای شهریورماه ۱۳۹۹ به مدت یکسال بوده و تاریخ موثر شروع همکاری از تاریخ ۱۵ شهریورماه بوده است.