ارزش سهام عدالت من (۲۶ آذرماه)

ارزش سهام عدالت، آخرین روز معاملاتی از هفته جاری را نیز با کاهش به پایان رساند.

به گزارش رتبه آنلاین از اقتصادآنلاین؛ در پایان معاملات امروز بازار سهام، ارزش سهام عدالت درمقایسه با روز گذشته، ۱.۱ درصد (۱۱۵هزار تومان) کاهش یافت و ارزش سبد ۵۳۲هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۰ میلیون و ۶۰۷هزار تومان و ۱۹ میلیون و ۹۸۱هزار تومان رسید.

با احتساب این موضوع، ارزش ۶۰ درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار تومانی سهام عدالت به ۶ میلیون و ۳۶۴هزار تومان رسیده است.

ارزش سهام عدالت