بررسی آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد ارزان‌ترین منطقه تهران برای خرید خانه منطقه ۱۸ و گرانترین نیز منطقه یک است.

  به گزارش رتبه آنلاین از تسنیم، بر اساس آمارهای رسمی بانک مرکزی طی فروردین ماه امسال در منطقه یک پایتخت ۲۳۹ فقره معامله مسکن انجام شده و متوسط قیمت هر مترمربع ۱۱ میلیون و ۶۳۹ هزار تومان بوده است.

در مناطق ۲، ۳ و ۴ به ترتیب ۴۲۳ فقره، ۲۳۱ و ۴۲۵ فقره معامله انجام شده است. قیمت متوسط هر مترمربع در مناطق ذکر شده به ترتیب ۸ میلیون و ۶۹۰ هزار تومان، ۱۰ میلیون و ۵۲۶ هزار تومان و ۵ میلیون و ۸۸۰ هزار تومان بوده است.

در منطقه ۶ متوسط قیمت فروش هر مترمربع زیربنای واحد مسکونی ۷ میلیون و ۷۶۵ هزار تومان بوده، در این منطقه طی ۳۱ روز فروردین ۹۷ فقط ۱۶۰ فقره معامله انجام شده است.

در منطقه ۷ قیمت هر مترمربع واحد مسکونی ۴ میلیون و ۹۹۹ هزار تومان، در منطقه ۸ بالغ بر ۴ میلیون و ۹۶۰ هزار تومان و در منطقه ۹ قیمت فروش هر مترمربع ۳ میلیون و ۷۸۶ هزار تومان بوده است.

قمیت فروش هر مترمربع واحد مسکونی در مناطق ۱۰ ،۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴ و ۱۵ به ترتیب ۳ میلیون و ۳۴۴ هزار تومان، ۳ میلیون و ۷۴۶ هزار تومان، ۳ میلیون و ۷۱۳ هزار تومان، ۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان، ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان و ۳ میلیون و ۱۹۶ هزار تومان بوده است.

در منطقه ۱۶ طی فروردین ماه امسال در مجموع ۸۲ فقره معامله فروش مسکن ثبت شده، متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در این منطقه نیز ۲ میلیون و ۹۰۲ هزار تومان بوده، در مناطق ۱۷ و ۱۸ نیز قیمت متوسط به ترتیب ۲ میلیون و ۷۱۵ هزار تومان و ۲ میلیون و ۶۴۲ هزار تومان بوده است.

کمترین ثبت معامله با ۶۵ فقره در منطقه ۱۹ بوده، ضمن آن که متوسط قیمت فروش هر مترمربع زیربنای واحد مسکونی در این منطقه ۲ میلیون و ۷۱۲ هزار تومان بوده است.بیشترین معاملا نیز مربوط به منطقه ۵ بوده است؛ در فروردین ماه امسال ۶۸۰ معامله در این منطقه با متوسط قیمت هر مترمربع ۷ میلیون و ۱۵۴ هزار تومان ثبت شده است.

همچنین در مناطق ۲۰، ۲۱ و ۲۲ شهر تهران متوسط قیمت فروش هر مترمربع یزبنای واحد مسکونی به ترتیب ۳ میلیون و ۲۳۹ هزار تومان، ۴ میلیون و ۱۱۹ هزار تومان و ۴ میلیون و ۶۹۲ هزار تومان بوده است.

در اولین ماه سال ۹۷ در مجموع ۵۰۴۶ فقره معامله خرید و فروش مسکن با متوسط قیمت ۵ میلیون و ۵۲۸ هزار تومان ثبت شده است. بررسی این قیمت با نرخ اسفند ماه سال گذشته حاکی کاهش ۱٫۹ درصد دارد. مقایسه این قیمت با متوسط قیمت بهمن سال گذشته ۲٫۶ درصد افزایش یافته است.