طبق ارزیابی مرحله سوم شورای فناوری اطلاعات، افزایش میزان الکترونیکی شدن خدمات الکترونیکی دولت به ۴۰ درصد خدمات ارتقا یافته است.

به گزارش رتبه آنلاین از ایسنا، مهم‌ترین محورهای عملکرد دولت یازدهم و دوره دو ساله‌ی دوازدهم (از سال ۹۲ تا ۹۸) اعلام و گزارش عملکرد دستگاه‌ها در راستای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و منتشر شد.

شاخص جهانی توسعه دولت الکترونیک (EGDI) متشکل از سه زیرشاخص «خدمات برخط»، «زیرساخت‌های فناوری اطلاعات» و «منابع انسانی» است. رتبه ایران به واسطه توسعه زیرشاخص خدمات آنلاین بهبود یافته است. به‌گونه‌ای که براساس آخرین گزارش دپارتمان امور اقتصادی سازمان ملل متحد درباره توسعه شاخص دولت الکترونیک، در سال ۲۰۱۸ ایران با ارتقای ۲۰ پله‌ای به رده ۸۶ جهان رسیده است.

ارتقای رتبه ایران از نظر شاخص‌های دولت الکترونیک درحالی‌ست که مطابق برنامه ششم توسعه، ایران باید در پنج سال حداقل ۳۰ پله جایگاه خود را بهبود بخشد. بنابراین ارتقای ۲۰ پله‌ای ایران در سال دوم برنامه ششم توسعه، بسیار قابل توجه است. بر اساس ارزیابی مرحله سوم شورای فناوری اطلاعات، افزایش میزان الکترونیکی شدن خدمات الکترونیکی دولت به ۴۰ درصد خدمات ارتقاء یافته است.

افزایش ظرفیت ترانزیت ترافیک

همچنین یکی دیگر از اقداماتی که در سال گذشته انجام شد، توسعه ترانزیت پهنای باند عبوری از کشور است. با هدف توسعه ترانزیت پهنای باند عبوری از کشور با توجه به نیاز روزافزون کشورهای جهان به منظور کسب سهم مناسب از بازار پهنای باند منطقه و کسب درآمد از این بازار، افزایش ظرفیت ترانزیت ترافیک به ۳۰۰۰ گیگابیت بر ثانیه در پایان سال ۹۷ در دستور کار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار گرفت.

بدین ترتیب در پایان سال شاهد تحقق ۱۵۰ درصدی اهداف پروژه بودیم. درواقع تا پایان سال ۹۷، ترانزیت پهنای باند عبوری از ۱۵۰۰ گیگابیت بر ثانیه در پایان سال ۹۶ به ۴۴۸۴ گیگابیت بر ثانیه افزایش یافته است.