چهارشنبه 22 فروردین 1403
خانهخبراقتصادیاختصاص اعتبار برای افزایش و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان

اختصاص اعتبار برای افزایش و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان

مجلس با اختصاص اعتبار برای افزایش و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق‌های بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح موافقت کرد.

به گزارش رتبه آنلاین، در جریان بررسی جزئیات بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 97، نمایندگان مجلس بند (ج) تبصره 12 ماده واحده این لایحه را به تصویب رساندند.

به موجب این مصوبه دولت مجاز است اعتبار ردیف 37- 550000 جدول شماره(9) این قانون را برای افزایش و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح با اولویت کسانی که دریافتی‌ ماهانه آنها کمتر از20 ‌میلیون ریال می‌باشد، براساس آیین‌نامه اجرائی که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، اختصاص دهد.

صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح مکلفند افزایش احکام حقوقی سال 1397 بازنشستگان ذی‌نفع ناشی از اجرای این حکم را از 1397.1.1 اعمال نمایند.

منبع : اقتصاد آنلاین

اخبار مرتبط

بیشترین بازدید