نتایج پایش ملی محیط کسب و کار که از سوی اتاق ایران انجام شده، نشان می‌دهد که شاخص ملی کسب و کار در بهار سال جاری بهتر از این شاخص در فصل زمستان 95 بوده است.نتایج پایش ملی محیط کسب و کار که از سوی اتاق ایران انجام شده، نشان می‌دهد که شاخص ملی کسب و کار در بهار سال جاری بهتر از این شاخص در فصل زمستان ۹۵ بوده است.

به گزارش رتبه آنلاین، نتایج پایش ملی محیط کسب‌وکار ایران که طبق ماده ۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، از سوی اتاق ایران انجام می‌شود، نشان می‌دهد که در بهار ۱۳۹۶ عدد شاخص ملی کسب‌وکار به ۵٫۶۹ رسیده که اندکی بهتر از زمستان ۱۳۹۵ است.

در این پایش، نمره ۱۰ بدترین ارزیابی است و هرچه رقم پایین‌تر باشد، نشان‌دهنده بهبود محیط کسب‌وکار است بنابراین نمره ۵٫۶۹ که برای وضعیت شاخص ملی کسب‌وکار در فصل بهار ارزیابی شده اندکی بهتر وضعیت این شاخص در ارزیابی مرکز آمار واطلاعات اقتصادی اتاق ایران در زمستان۱۳۹۵ با میانگین ۵٫۸۳ بوده است.

این ارزیابی بیانگر آن است که از نظر فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، وضعیت اکثر مؤلفه‌های مؤثر بر  محیط کسب وکار ایران در بهار ۱۳۹۶، تا حدودی مساعدتر شده است.

وضعیت مولفه‌های فضای کسب‌و کار

در بهار ۱۳۹۶، فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، سه مؤلفه: ۱-دشواری تأمین مالی ۲- رویه‏ های غیرمنصفانه و ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات و ۳- بی‏ ثباتی و غیرقابل پیش ‏بینی بودن قیمت‏ ها (مواد اولیه و محصولات) را نامناسب‌ترین و سه مؤلفه : ۱-محدودیت‌ دسترسی به برق، ۲-محدودیت‌ دسترسی به سوخت (گاز، گازوئیل و…) و ۳-محدودیت‌های دسترسی به ارتباطات (تلفن همراه و اینترنت) را مناسب‌ترین مؤلفه‌های محیط کسب وکار کشور نسبت به سایر مؤلفه‌ها ارزیابی کرده‌اند.

شرایط استان‌ها در فضای کسب و کار

بر اساس یافته‌های این طرح در بهار ۱۳۹۶، استان‌های سیستان و بلوچستان، کرمانشاه و خوزستان به ترتیب دارای بدترین وضعیت محیط کسب‏وکار و استان‌های فارس، گیلان و خراسان رضوی به ترتیب دارای بهترین وضعیت محیط کسب‏وکار نسبت به سایر استان‌ها ارزیابی شده‌اند.

محیط کسب و کار در بخش‌های اقتصادی

براساس نتایج این پایش در بهار ۱۳۹۶، وضعیت محیط کسب‏وکار در بخش کشاورزی در مقایسه با بخش‌های صنعت و خدمات مناسب‌تر ارزیابی شده است. در بین رشته فعالیت‌های اقتصادی، رشته فعالیت‌های:۱- آموزش، ۲-عمده فروشی و خرده فروشی، تعمیر وسایل و …(صادرات و واردات) و ۳-ساختمان، به ترتیب دارای بدترین وضعیت کسب‏وکار و رشته فعالیت‌های:۱-سلامت انسان و مددکاری اجتماعی، ۲-اطلاعات و ارتباطات و۳- فعالیت‌های حرفه‌ای، علمی و فنی، به ترتیب بهترین وضعیت کسب‏وکار را در مقایسه با سایر رشته فعالیت‌های اقتصادی درکشور داشته‌اند.

متن کامل گزارش را از اینجا دریافت کنید.