آیا خارجیها برای ورود به ایران صف می‌بندند؟

بعد از مصوبه دولت، در خصوص اعطای اقامات ایران به شرط سرمایه گذاری در بورس، تقاضای خارج نشینان برای دریافت واکسن ایرانی نیز خبر ساز شده است.

به گزارش رتبه آنلاین از تحریریه،‌ امروز رئیس سازمان بورس اعلام کرده است بر اساس مصوبه ستاد اقتصادی دولت در صورت سرمایه گذاری افراد خارجی در بورس ایران اقمات ۵ ساله به آنها ارائه خواهد شد.

با توجه به شدیدترین ریزش بازار سهام در سنوات اخیر این موضوع واکنشهای مختلفی در داخل کشور به همراه داشته است.

بعد از مصوبه دولت، در خصوص اعطای اقامات ایران به شرط سرمایه گذاری در بورس، تقاضای خارج نشینان برای دریافت واکسن ایرانی نیز خبر ساز شده است.

در همین خصوص و بحث ورود خارجیان به کشور،  مدیر مرکز تحقیقات واکسن کوو برکت گفته است، برخی ایرانیان خارج از کشور میخواهند برای واکسیناسیون به کشور باز گردند.