آخرین وضعیت واگذاری باشگاه پرسپولیس و استقلال در بورس

آخرین وضعیت واگذاری باشگاه پرسپولیس و استقلال در بورس

مرال واگذاری پرسپولیس و استقلل در بورس در حال انجام است.

ورود باشگاه پرسپولیس و استقلال به بورس و خصوصی سازی این دو باشگاه قولی بود که مسئولان به مردم دادند و حالا یکی از مسئولان وزارت ورزش درباره آخرین خبر از واگذاری پرسپولیس و استقلال صحبت کرد.

مرتضی فلاح، مدیرکل حقوقی وزارت ورزش و جوانان درخصوص آخرین اقدامات صورت گرفته برای ورود دو باشگاه استقلال و پرسپولیس به بازار سرمایه و ثبت تغییرات سرمایه دو باشگاه که توسط وزارت ورزش انجام شد، اظهار داشت: افزایش سرمایه دو باشگاه فرهنگی، ورزشی استقلال و پرسپولیس طی مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده مورد تصویب قرار گرفت. بعد از اینکه کار تشریفات قانونی افزایش سرمایه سرخابی‌ها انجام شد از طریق پذیرش ثبت شرکت‌ها آگهی روزنامه منتشر شد و عملا سرمایه دو شرکت افزایش پیدا کرد.

وی افزود: همزمان با اقداماتی که در وزارت ورزش و جوانان صورت گرفت، در شورای پذیرش بورس مراحل دیگر واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس درحال انجام است. افزایش سرمایه دو باشگاه یکی از اساسی‌ترین اقدامات صورت گرفته برای واگذاری سرخابی‌ها به بازار سرمایه بود.

فلاح تصریح کرد: با توجه به اموال غیرمنقولی که به نام دو باشگاه شد، سرمایه استقلال و پرسپولیس افزایش پیدا کرد و این آمادگی وجود دارد که در بازار سرمایه سهام دو باشگاه عرضه شود.

مدیرکل حقوقی وزارت ورزش و جوانان خاطرنشان کرد: پیش از این سرمایه ثبت شده پرسپولیس یک میلیون تومان و سرمایه استقلال ۱۰ میلیون تومان بود و می‌توان گفت که این سرمایه‌ها غیرواقعی محسوب می‌شد. با توجه به تغییرات صورت گرفته در سرمایه سرخابی‌ها این دو باشگاه به صورت واقعی ماهیت گرفتند و آماده ورود به بازار سرمایه هستند.

لازم به ذکر است که سرمایه باشگاه استقلال که پیش از این ۱۰۰ میلیون ریال بود به ۷۱۹۴۱۰۰ میلیون ریال منقسم به ۷۱۹۴۱۰۰۰۰۰ سهم عادی یک هزار ریالی تغییر پیدا کرد و همچنین سرمایه باشگاه پرسپولیس از ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۷۰۱۰۰۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۷۰۱۰۰۱۰۰۰۰ سهم هزار ریالی افزایش یافت.