شاخص بورس در پایان کار امروز بازار سهام با رشد ۱۷هزار و ۱۸۳واحدی همراه شد.

به گزارش رتبه آنلاین، در پایان کار امروز بازار سهام شاخص کل با رشد ۱۷هزار و ۱۸۳واحدی (۱.۳درصد) در ارتفاع یک میلیون و ۳۰۷هزار واحدی قرار گرفت. شاخص‌ هم وزن ۰.۴درصد رشد کرد.

ارزش معاملات خرد بورس و فرابورس به بیش از ۶هزار و ۲۳۵میلیارد تومان رسید.

حدود ۱۸۰میلیارد تومان تغییر خالص مالکیت افراد حقیقی به حقوقی و رشد بیش از یک درصد ۱۷۲نماد و افت بیش از یک درصد ۳۳۸نماد را شاهد بودیم.