نوشته هایی با برچسب "کارگاه تولیدی"

جلوگیری از افت شدید قدرت خرید کارگران یک کارشناس خواستار شد

جلوگیری از افت شدید قدرت خرید کارگران

یک کارشناس روابط کار تشکیل سازمان‌های قوی کارگری به منظور پیگیری مطالبات کارگران را خواستار شد و گفت: برای جلوگیری از افت شدید قدرت خرید کارگران باید حمایت‌های جدی و کمک‌های معیشتی درنظر گرفته شود....

ادامه مطلب ...
بیمه بیکاری به کدام کارگران تعلق نمی‌گیرد؟ علی اکبر سیارمه، کارشناس حوزه کار گفت

بیمه بیکاری به کدام کارگران تعلق نمی‌گیرد؟

یک کارشناس حوزه کار گفت: در زمینه بیمه بیکاری فعالان چند رشته شغلی هستند که از مزایای بیمه بیکاری محرومند اولین گروه، قشر عظیم رانندگان هستند و پس از آنها کارگران فصلی، ساختمانی، قالیبافان و کارگران باربر هستند....

ادامه مطلب ...