پایتخت جهانی کتاب در سال ۲۰۲۱ مشخص شد

پایتخت جهانی کتاب در سال ۲۰۲۱ مشخص شد

سازمان جهانی یونسکو «تفلیس» را به عنوان پایتخت جهانی کتاب در سال ۲۰۲۱ برگزید....

ادامه مطلب ...