حذف نوشاد عالمیان از تور جهانی اتریش

حذف نوشاد عالمیان از تور جهانی اتریش

نوشاد عالمیان از جدول انفرادی تور جهانی تنیس روی میز اتریش حذف شد....

ادامه مطلب ...