سهم ناچیز ایران از بازار ۲۵۰۰ میلیارد دلاری صادرات حلال رئیس سازمان ملی استاندارد ایران مطرح کرد:

سهم ناچیز ایران از بازار ۲۵۰۰ میلیارد دلاری صادرات حلال

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به واگذاری صدور مجوز گواهی حلال به این سازمان گفت: با وجود ظرفیت بالای این بخش، سهم ایران از مراودات تجاری و مالی این بازار بسیار ناچیز است....

ادامه مطلب ...