نوشته هایی با برچسب "مکالمه"

۱۸۰۰ رهبر سازمانی وانتقاد سازنده از کارکنان در یک مکالمه به هیچ وجه تمجید و انتقاد را ترکیب نکنید!

۱۸۰۰ رهبر سازمانی وانتقاد سازنده از کارکنان

 اگر در یک مکالمه، هم از فرد تعریف کنید و هم انتقاد، مثل این است که کلوچه‌ای به او بدهید و بعد وقتی می‌خواهد اولین گاز را به آن بزند، ضربه‌ای به قلم پایش بزنید! در این صورت، نه تنها هیچ لذتی از خوردن کلوچه‌ای که گرفته...

ادامه مطلب ...
درآمد اپراتورها افزایش می‌یابد؟ با رفع انحصار مکالمات بین‌الملل از شرکت ارتباطات زیرساخت

درآمد اپراتورها افزایش می‌یابد؟

شرکت ارتباطات زیرساخت ایران قصد دارد سرویس مکالمات بین‌الملل را از انحصار خود خارج کرده و ارائه خدمات مکالمات تلفنی بین‌الملل را به اپراتورهای ارتباطی و شرکت‌های خصوصی واگذار کند تا از طرفی تصدی شرکت ارتباطات...

ادامه مطلب ...