درآمد اپراتورها افزایش می‌یابد؟ با رفع انحصار مکالمات بین‌الملل از شرکت ارتباطات زیرساخت

درآمد اپراتورها افزایش می‌یابد؟

شرکت ارتباطات زیرساخت ایران قصد دارد سرویس مکالمات بین‌الملل را از انحصار خود خارج کرده و ارائه خدمات مکالمات تلفنی بین‌الملل را به اپراتورهای ارتباطی و شرکت‌های خصوصی واگذار کند تا از طرفی تصدی شرکت ارتباطات...

ادامه مطلب ...