مکمل بسته جدید بانک مسکن

مکمل بسته جدید بانک مسکن

ایمان رفیعی کارشناس ساخت وساز| پس از گذشته حدود یکسال از التهابات شدید در بخش مسکن که موجب افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها در این بازار شد و در نتیجه آن بخش زیادی از بازیگران اصلی این بخش از اقتصاد از بازار مسکن حذف...

ادامه مطلب ...