ساماندهی تامین مواد اولیه پتروشیمی معاون وزیر صمت خبر داد

ساماندهی تامین مواد اولیه پتروشیمی

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از تمرکز این وزارت‌خانه بر تامین مواد اولیه پتروشیمی‌ها خبر داد....

ادامه مطلب ...