بررسی کم‌وکیف رتبه‌بندی و نیازمندی‌های مادیران در بازدید تیم مجری رتبه‌بندی فعالان اقتصادی رخ داد:

بررسی کم‌وکیف رتبه‌بندی و نیازمندی‌های مادیران

در راستای رتبه بندی  شرکت مادایران  توسط مجری رتبه بندی، جلسه ای با حضور مدیران ارشد این شرکت در محل شرکت برگزار شد تا کم و کیف رتبه بندی و نیازمندی‌های این بخش بررسی شود....

ادامه مطلب ...