۵ مخدر اعتیادآور جهان در یک رتبه‌بندی! «سی ان ان» از یافته‌های یک گروه متخصص اعتیاد گزارش داد:

۵ مخدر اعتیادآور جهان در یک رتبه‌بندی!

از دیدگاه متخصصان مختلف، میزان اعتیادآوری یک ماده مخدر از جنبه‌های مختلفی مانند آسیب‌هایی که ایجاد می‌کند، قیمت آن، میزانی که این ماده سیستم دوپامین مغز را فعال می‌کند، میزان اثرگذاری آن از نظر مردم، شدت...

ادامه مطلب ...