نوشته هایی با برچسب "قانون کار"

جلوگیری از افت شدید قدرت خرید کارگران یک کارشناس خواستار شد

جلوگیری از افت شدید قدرت خرید کارگران

یک کارشناس روابط کار تشکیل سازمان‌های قوی کارگری به منظور پیگیری مطالبات کارگران را خواستار شد و گفت: برای جلوگیری از افت شدید قدرت خرید کارگران باید حمایت‌های جدی و کمک‌های معیشتی درنظر گرفته شود....

ادامه مطلب ...
تعیین مزد جداگانه برای هر نقطه کشور اشتباه است یک کارشناس اقتصادی:

تعیین مزد جداگانه برای هر نقطه کشور اشتباه است

یک کارشناس اقتصادی معتقد است به جای آنکه در مناطق محروم و روستایی دنبال مزد کمتر باشیم باید حقوق و دستمزد بیشتری برای افراد شاغل در این مناطق درنظر بگیریم تا از این طریق هم به حفظ تولید و اشتغال و صنایع روستایی کمک شود و...

ادامه مطلب ...