آیا قاچاقچی بودن در جامعه آمریکا ارزش می‌شود؟

آیا قاچاقچی بودن در جامعه آمریکا ارزش می‌شود؟

فیلم قاچاقچی (The Mule) کلینت ایستوود اثر سینمایی بسیار معمولی، اما تریلر یک خطی سرگرم کننده‌ای است و ایستود با همان خط فکری رادیکال دست راستی، آنرا ساخته است. فیلم یک تحلیل اجتماعی دقیق از آمریکا در حد فاصل سال‌های...

ادامه مطلب ...