رده‌بندی عوامل ایجاد فشار روانی در سالمندان؛تورم در صدر بر اساس اعلام مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران

رده‌بندی عوامل ایجاد فشار روانی در سالمندان؛تورم در صدر

پیمایش ملی ایسپا در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۴، مهم‌ترین عوامل ایجاد فشار روانی بر سالمندان کشور را نشان می‌دهد....

ادامه مطلب ...