فرنگی‌کار مازندرانی بزودی زیر تیغ جراحی می‌رود

فرنگی‌کار مازندرانی بزودی زیر تیغ جراحی می‌رود

دبیر فدراسیون پزشکی ورزشی درباره آخرین وضعیت امیرمحمد رضایی کشتی‌گیر فرنگی‌کار مازندرانی گفت: تمام کارهای درمانی این کشتی‌گیر مازندرانی توسط فدراسیون پزشکی ورزشی انجام و بزودی تحت عمل جراحی قرار می‌گیرد....

ادامه مطلب ...